Program Účto 2000

Naše společnost AccTax Advisory, s. r. o. vede účetnictví pomocí účetního software Účto2000. (Dalšími programy jsou účetní programy KOSYS a POHODA.)

Účetní software Účto2000 lze využít k vedení daňové evidence pro nejrůznější subjekty (například pro živnostníky, ale také pro stavební firmy, servisy a opravny, dále třeba pro církevní společnosti, městské úřady, školy nebo zájmové organizace aj.)

Program Účto2000 zahrnuje mimo jiné agendy jako jsou fakturace, zásoby, evidence a odpisování majetku, personalistika a mzdy. Program dále umí zpracovávat daňová přiznání (DPH, daň z příjmů). Lze využívat i obchodní korespondenci.

Výrobce uvádí, že tento software je jeden z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších programů ve své kategorii. Mezi jeho přednosti patří zejména:

  • stabilita a spolehlivost programu prověřená dlouholetým používáním u mnoha zákazníků
  • vynikající servis, bezplatné telefonické i písemné konzultace, firemní Zpravodaj a další služby pro registrované uživatele
  • uživatelské úpravy tiskových sestav a nabídka doplňkových programů
  • uživatelsky přístupné nastavování legislativních parametrů umožňuje okamžitě reagovat na změny v zákonech
  • rozsáhlá síť spolupracujících firem, které poskytují služby a školení uživatelům účetnictví
  • účtování a zpracování daňových přiznání pro neomezený počet firem
  • každoroční upgrade

Účetní program Účto2000 vyvíjí a stále zdokonaluje česká softwarová firma Tichý & spol.