Daňová evidence

Daňová evidence „nahrazuje“ původní jednoduché účetnictví. Podle zákona o dani z příjmu (§ 7b) daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o:

 • příjmech a výdajích (v členění potřebném pro zjištění základu daně)
 • o majetku a závazcích

Společnost AccTax Advisory, s. r. o. má zkušenosti se zpracováváním účetnictví formou daňové evidence, proto nabízí i tyto služby. Dále je možné využít i další služby, které společnost nabízí. Jedná se o daňové a účetní poradenství nebo outsourcing účetnictví, kdy celé vaše účetnictví spravuje naše společnost AccTax Advisory, s. r. o. (vy se nemusíte trápit a zjišťovat veškeré legislativní aktualizace – to nechte na nás).

danova_evidence

Cena daňová evidence

Cena za tuto službu se odvíjí od velikosti a typu zpracovávaného subjektu. Ve společnosti AccTax Advisory, s. r. o. neexistují fixní tarify a ceníky – vše závisí na individuální domluvě s klientem.

Převeďte na nás své povinnosti v plném rozsahu. Klientům například v Praze, Benešově, Příbrami a Písku vedeme daňovou evidenci a zajišťujeme následující služby:

 • vedení peněžního deníku a pokladní knihy
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • kontrola zálohových plateb
 • vedení skladové evidence
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování přiznání k dani z příjmu
 • zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu
 • zpracování přehledu pro správu sociálního zabezpečení
 • rekonstrukce daňové evidence
 • zastupování na úřadech

Firma ACC Tax advisory také zajišťuje služby vedení účetnictví, outsourcing účetnictví.