Program Kosys

Účetní program KOSYS

Společnost AccTax Advisory, s. r. o. nejvíce ke své činnosti využívá účetní software KOSYS.

Jedná se o ucelený soubor navzájem provázaných programů (resp. modulů) pro vedení a řízení malých, středních i velkých společností. Systém je využívaný pro účtování obchodních, výrobních společností a firem poskytujících služby, dále pak také pro družstva i neziskové a příspěvkové organizace. Systém nabízí rozmanité tiskové sestavy (např. středisková evidence, zakázky, podle dokladů nebo jednotlivých období) a také tisk výkazů v českém, anglickém nebo německém jazyce.

Dalším modulem v tomto systému je „Evidence faktur“. Ten například umožňuje evidovat jednotlivé odběratele, zakázky nebo střediska. Program nabízí možnost účtování faktur v libovolných měnách, navíc program automaticky člení DPH na ČR, EU a třetí země a to přímo na doklad. Tento modul je přímo propojen s modulem „Sklad“.

 Sklady Kosys

Skladovou evidenci zásob program KOSYS umožňuje buď v jednom, nebo více skladech a to ve skutečných cenách, včetně příjmu zásob v cizích měnách s přepočtem kurzů. Pro prodej zásob lze určit až devět různých prodejních cen, které lze dodatečně měnit. Skladové pohyby lze uskutečňovat rovněž pomocí čtečky čárového kódu. Pro evidenci zásob jsou v systému přednastavené metoda FIFO (první do skladu první ze skladu) nebo metoda podle expiračních dob. Na skladové kartě lze například evidovat výrobní čísla, čísla šarží, umístění ve skladu nebo již zmiňované expirační doby. Program také nabízí automatickou kontrolu limitů stavu na skladech. Následné propojení skladů s e-shopem je řešeno individuálně.

 Evidence hmotného a nehmotného majetku v Kosys

Program KOSYS eviduje hmotný, nehmotný, drobný dlouhodobý majetek (pořízení, vyřazení a daňové i účetní odpisy a to jak pro kalendářní tak i hospodářský rok). Program umožňuje mimo jiné tisk štítků pro polep majetku.

Mzdová evidence systému KOSYS plně zohledňuje právní podmínky České republiky. Systém nabízí různé měsíční výpočty mezd – tarifní, úkolové i časové. Program samozřejmě mimo jiné umožňuje zpracovat roční zúčtování daní z příjmů, vyúčtování srážkové daně i daně vybírané zálohově. V tiskových sestavách lze například nalézt mzdové listy, tisk evidenčních listů, potvrzení příjmů, zápočtové listy nebo také přehledové statistické sestavy. Program dále nabízí samostatný modul „Evidence pracovníků“, který obsahuje řadu přehledových, rozborových i statistických sestav.

Program KOSYS nabízí

  • evidenci zakázek
  • norem spotřeby
  • mezd
  • materiálu.

V tiskových sestavách tohoto modulu lze také najít předběžné kalkulace nákladů na zakázku.  Rozpočtené zakázky je možno tisknout spolu se seznamem potřebného materiálu.

Informace byly čerpány z http://kosys.cz/  Společnost AccTax Advisory, s. r. o. používá Kosys k vedení účetnictví.