Outsourcing účetnictví

Převod účetnictví na externí firmu AccTax Advisory vás zbaví dennodenní administrativní rutiny a zodpovědnosti. Outsourcingem účetnictví také uspoříte nezanedbatelnou část nákladů, které přináší vlastní účetní oddělení (mzdy, školení, nákup a aktualizace software, zálohování dat…)

outsourcing

To, že jste vedení účetnictví předali do rukou někomu jinému, neznamená, že o něm ztrácíte přehled. Účetnictví je vám k dispozici 24 hodin denně on-line prostřednictvím vzdálené plochy.