Vedení účetnictví

Přehledné účetnictví je nezbytné pro sestavení daňového přiznání i pro správné rozhodování při řízení firmy. Proč zaměstnávat vlastní účetní, když můžete jejich práci svěřit levněji účetní firmě?

vedeni_ucetnictvi

Vyberte si rozsah služeb nebo si ho nechejte navrhnout individuálně pro potřeby svého podnikání. Klientům například v Praze, Benešově, Příbrami a Písku vedeme účetnictví a zajišťujeme následující služby:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy účtů a pokladní knihy
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • vedení skladové evidence
 • příprava a zasílání platebních příkazů
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, včetně vyhotovení upomínek
 • kontrola zálohových plateb v účetnictví
 • zpracování mezd a mzdová evidence
 • zpracování postupů účtování
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • zpracování přiznání k dani z příjmu
 • sestavení účetní uzávěrky
 • revize účetnictví
 • zastupování na úřadech
 • outsourcing účetnictví

Firma Acc tax advistory zajišťuje oustourcing služeb daňová evidence daňové poradenství účetní .