Program Stormware Pohoda

Program Stormware Pohoda

Společnost AccTax Advisory, s. r. o. ke své činnosti také využívá především software Kosys či Účto2000, má také zkušenosti s účetním software POHODA od firmy Stormware.

Pohoda

Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software, který je určen pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Systém je oborově neutrální a vhodný pro společnosti, které se zabývají výrobou, obchodem, službami ale i pro živnostníky, podnikatele a také pro příspěvkové nebo neziskové organizace. Program umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci.

 Moduly, adresář

Základem systému je propracovaný adresář a řada modulů pro komplexní řízení firmy. Program POHODA obsahuje například následující moduly „Fakturace“ (zde jsou došlé i vydané faktury včetně zálohových), „Banka“ (možno evidovat pohyby v různých měnách nebo využívat homebanking), „Pokladna“, „Majetek“, „Sklady“ (možno účtovat o zásobách metodou A i B), „Mzdy“ (modul nabízí zpracovávání mezd pro neomezený počet zaměstnanců) atd. Daný systém umožňuje sledovat saldo a finanční analýzu.

Předností systému je:

  • obsahuje editor tiskových sestav pro úpravu tiskových sestav a vytváření vlastních tiskových výstupů
  • že možnosti systému lze rozšířit připojením celé řady externích zařízení (čtečky čárových kódů, tiskárny, ..)
  • šablony a „vyplňování“ políček (není nutné opakující se doklady či předkontace opětovně vyplňovat – program POHODA to udělá za vás)
  • automatický přísun všech legislativních a funkčních aktualizací systému, informací a poskytování služeb odborné a technické podpory je zajištěn prostřednictvím souboru služeb, které poskytuje přímo program POHODA v sekci „servis“

Recertifikační test v roce 2009 potvrdil, že POHODA i nadále splňuje všechny bezpečnostní a technologické standardy tohoto operačního systému.

Primárním účetním programem je Kosys.