Účetní software

Účetní, daňové a další služby poskytuje společnost AccTax Advisory, s. r. o. v Praze, kde má svoji kancelář. Své služby společnost poskytuje i v jiných městech jako jsou Benešov, Písek nebo Příbram.

ucetni_software

Formy vedení účetnictví

  1. vedení účetnictví u účetní firmy AccTax Advisory, s. r. o. (tedy doklady a účetnictví jsou ve společnosti a klient se připojuje přes vzdálenou plochu)
  2. účetnictví je u klienta (tedy účetní se připojuje přes vzdálenou plochu do spravované společnosti)
  3. účetnictví u klienta (tedy osobní docházka účetní ze společnosti AccTax Advisory, s. r. o. do spravované společnosti)
  4. účetnictví bude vedeno na internetovém cloudu (tedy internetový přístup)

Ke své činnosti společnost využívá následující účetní programy

  • program KOSYS – účetní software pro zpracování účetnictví
  • program Účto2000 – účetní software pro zpracování daňové evidence
  • TAXOFF – software pro zpracování daňových přiznání od společnosti U2Brno
  • CODEXIS – software pro vyhledávání v právních předpisech (zákony, vyhlášky, nařízení, …), tuzemské a evropské judikatuře, a v odborné literatuře.

Použití programů pro daňové poradenství a účetnictví.